Společnost NIKOLO s.r.o nabízí klientům různé druhy služeb,  mezi nimiž je i uskutečňování finančních přesunů pomocí našich partnerů, systémem Money Polo. Brend Money Polo náleží britské společnosti UWC Financial Services Ltd., která uskutečňuje svoji činnost ve sféře finančních transakcí na základě licence České národní banky.

Systém dovoluje poslat finanční transakce do více než 80 zemí světa, přičemž veškerá komunikace a veškeré operace, které se týkají převodů, jsou zákonné, což zcela vylučuje zásah cizích osob.

NIKOLO s.r.o odesílá a vyplácí peněžní prostředky díky následujícím systémům peněžních přesunům: Contact, Intel Express, Unistream, Golden Crown: to dává klientovi možnost získat finanční přesuny v  93.000 (!) kancelářích po celém světě, a tento počet neustále roste. Výplata finančních prostředků v kanceláři NIKOLO se uskutečňuje v CZK, USD a EUR.

Platba za službu – finanční přesuny

Poplatek za službu za finanční převod sestává od 2,4%  a do 2,8%, v závislosti od hodnoty převodu. Čím vyšší je hodnota přesunu, tím menší je procento platby za převod. Poplatek za převod peněz, se platí při odeslání peněžních prostředků, při předání se poplatek nevybírá. Finanční přesuny odeslané z kanceláře NIKOLO, se provádí okamžitě, a v průběhu několika minut, jsou připraveny k výplatě,  což je nepopiratelným plusem jak pro odesílatele, tak pro příjemce.

 Jak odeslat finanční přesun?  

Pro odeslání přesunu do kanceláře společnosti NIKOLO, musí odesílatel:

- předložit doklad totožnosti, například pas, občanský průkaz, pas potvrzující statut běžence.

- oznámit příjmení, jméno a otčestvo příjemce, datum jeho narození nebo kontaktní číslo telefonu (v některých případech je třeba úplná adresa trvalého pobytu příjemce).

- v kanceláři NIKOLO se k převodům přijímají dolary, eura a české koruny. Přižemž samotný finanční přesun se uskutečňuje buď v eurech nebo dolarech.

Jak vybrat finanční transakci?

   Příjemce musí přijít do kanceláře NIKOLO, s dokladem totožnosti a předložit operátorovi kód transakce k výplatě peněz.
Proces identifikace, kdy klient předkládá své doklady, je přísně tajný. Údaje společnost NIKOLO používá ke zjištění totožnosti a shody s předkládaným dokladem. Veškerá komunikace klienta a služby se uskutečňuje v bezpečném internetovém spojení. To je zajištěno certifikátem SSL a je nedostupné třetím osobám. Po prověření uskutečněné  transakce a prověření totožnosti klienta, se klientovi vyplatí částka v odeslaných valutách transakce, v amerických dolarech nebo v eurech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vlajka meny EUR EUR = Kč změna
  Vlajka meny USD USD = Kč změna